Norsk MJ Forum
Norsk MJ Forum
Hjem | Profil | Registrer | Aktive temaer | Aktive avstemminger | Medlemmer | Søk | OSS
Bruker:
Passord:
Lagre passord
Glemt ditt passord?

 Alle fora
 Forumhjelp
 Forum: Retningslinjer
 Utforming av nye regler for forumet
 Nytt tema  Svar til tema
 Skrivervennlig
| More
Forfatter  Tema Next Topic  

Roger

Norway
766 Posts

Posted - 19/12/2006 :  11:14:51  Show Profile  Reply with Quote
Hei!

Dette delforum heter retningslinjer, og har følgende undertekst: "Her kan du foreslå/være med på å diskutere retningslinjer for Norsk MJ forum."

Som registrert forumbruker, og derved medeier i forumet ønsker jeg å benytte meg av garantien som medeier å få være med i prossessen om å få utforme forumets eventuellt nye retningslinjer, sikret av garantistgruppen ved overtakelsen og videreføringen av NMJF fra MJF.

På bakgrunn av denne garanti synes jeg det er underlig at garantistgruppen på eget initiativ har iverksatt nye regler for forumet, uten å ta saken opp med de øvrige brukerne i forkant for å få innhente disses synspunkter om ikke annet.

Jeg vil allikevell få komme her i "etterkant" å presentere mine synspunkter på garantistgruppens nye regler, da disse avviker fra de gamle på noen punkter, slik at man ikke lenger bare prater om justeringer:

  • I de nye retningslinjene litra b heter det: "Den som angriper eller kommer med sterke beskyldninger om navngitte personer eller andre forumdeltakere, kritikk av handlinger, må skrive under med fullt navn eller fullt navn og bosted må fremkomme i profil. Anonyme innlegg av denne typen vil bli fjernet."

    Sett i lys av den siste tids mange mj-tyverier man har kunnet lese om i avisene, kan det virke som om tyvene vet hva de ser etter og hvor. Jeg har full forståelse for at med en slik modus at noen forumbrukere vegrer seg med å gi seg "helt og holdent" til kjenne, og identifisere seg slik at man blir oppsporbar. - Ihvertfall ikke på ett internettforum åpent for hele verdens almenhet. Vi brukerne på ett forum, får allikevell en idé om hvem de andre forumbrukerne er. Vi vil vel ikke bidra til å lage ett "klassesystem" med A og B forumbrukere avhengig om man får lov til å uttale seg kritisk til noe man er uenig i?


  • De nye retningslinjene litra c lyder: "Ingen brukernavn kan deles av flere personer uten at den som faktisk skriver innlegget identifiserer seg. Dette kan gjelde butikker, klubber, etc. Om brukernavn antas å bli misbrukt av flere, vil brukernavnet bli låst og innlegg vil bli fjernet."

    Dette henger egentlig litt sammen med anonymitetsprinsippet jeg forklarte i punktet over. I hvilken grad skal man identifisere seg? Holder det med fornavn, eller må man opggi så mye om seg selv, at også uvedkomne kan nyttiggjøre seg av informasjonen? Og hva menes egentlig med antas? Skal det ikke ligge en konkret gjerning til grunn først, før man vurderer å sanksjonere? Det kan nesten virke på meg som denne formulering er tatt med for å kunne hjemle en utestengelse av NiM, noe som jeg har omtalt litt nærmere i en annen tråd.


Medlemmer av garantistgruppen har tidligere hevdet at forumets gamle regler var "gode nok" i følge gamle meldinger på dette forum, og for å få ro synes jeg man burde gå tilbake til dem. Mine syn på "anonyme" brukere har jeg allerde "flagget" i to tråder som omhandler temaet her på forumet. Når er man identifiserbar nok til å tilfredstille garantistene? - Når man kaller seg Heine, og faktisk heter det, og de andre forumdeltakerne er kjent med denne brukeren. - Eller når man kaller seg Helge Smith-Hansen og bor i Oslo, og dette ikke medfører riktighet? Jeg bare spør.

Hilsen

Roger

Edit:
Layout/avsnitt

Edited by - Roger on 19/12/2006 11:20:25
   Tema Next Topic  
 Nytt tema  Svar til tema
 Skrivervennlig
| More
Gå til:
Norsk MJ Forum © Alt innhold/innlegg eies av den enkelte bidragsyter. All bruk av innhold i annen sammenheng er forbudt uten etter nærmere avtale. Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.04